En Çok İhracat Yaptığımız Ülkeler | 2020 Güncel Veriler Listesi | NumunemKolay

En Ucuz Yurtdışı Kargo

En Çok İhracat Yaptığımız Ülkeler | 2020 Güncel Veriler Listesi | NumunemKolay

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER | 2020 GÜNCEL VERİLER LİSTESİ

En çok ihracat yaptığımız ülkeler yani Türkiye ihracatının yıldız ülkeleri son yıllarda değişmedi. Sıralama ufak tefek değişiklikler dışında genelde aynı kaldı. Almanya’nın yıllardır açık ara liste başı olmaya devam ettiği Türkiye ihracatını bu yazımızda mercek altına alacağız. 

En çok ihracat yaptığımız ülkeler hangileridir, 2020 yılı listesinde sıralama nasıl değişti, ihracat şekilleri 2020’den sonra nasıl olacak. Cevapları NumunemKolay’da.

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER LİSTESİ

Diğer tüm ekonomiler gibi Türk ekonomisinin itici gücü de ihracat. Kelime karşılığı tam olarak “Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması” olan ihracat, ülkelerin ekonomik dengelerinin en önemli unsuru olarak kabul ediliyor.

Özellikle 1990’larda siyasi konjoktürün değişmesi, yeni pazarların açılması ile birlikte daha da önemli hale gelen dış satım, bir ülkenin ekonomisinin ne denli güçlü olduğunu da ortaya koymaktadır. İhraç ürünlerinin çeşitliliğinden tutun, ürünlerin varış adreslerine ulaşma yollarına kadar pek çok faktörün etken olduğu bu satış faaliyeti ülkemiz ekonomisi açısından da hayati önem taşıyor.

Şimdi gelin 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye’nin, en çok dış yaptığı yaptığı ülkelere göz atalım.

2019 VERİLERİ

TÜİK geçici verilerine göre 2019 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkeler asıl olarak Avrupa Birliği ülkeleridir. Listenin ilk 15 ülkesi ise şöyle:

 1. Almanya: 15.4 milyar $
 2. İngiltere: 10,87 milyar $
 3. İtalya: 9,2 milyar $
 4. Irak: 8.9 milyar $
 5. ABD: 8,05 milyar $
 6. İspanya: 7. 664 milyar $
 7. Fransa:   7. 641 milyar $
 8. Hollanda:   5.4 milyar $
 9. İsrail:   4.3 milyar  $
 10. Romanya:   3. 859 milyar $
 11. Rusya:   3. 854 milyar $
 12. Birleşik Arap Emirlikleri: 3. 5 milyar $
 13. Mısır:   3.318 milyar $
 14. Polonya:   3.309 milyar $
 15. Belçika:   3.2 milyar $

Listeyi Suudi Arabistan, Çin, Bulgaristan, İran ve Fas takip etmektedir.

2018 VERİLERİ

2018 verilerinde ise listenin sıralamasında Belçika’nın yeri farklılık gösteriyor. Ülkelere yapılan ihracatın miktarında görece değişikliğin olduğu 2018’de en çok ihracat yaptığımız ülkeler ve dış satım miktarı şöyle sıralanmıştı:

 1. Almanya:   16. 1 milyar $
 2. İngiltere: 11. 10 milyar $
 3. İtalya:   9.5 milyar $
 4. Irak:   8.346 milyar  $
 5. ABD:   8. 304 milyar $
 6. İspanya: 7.7 milyar $
 7. Fransa:   7. 2 milyar $
 8. Hollanda:  4. 7 milyar $
 9. Belçika:   3.950 milyar $
 10. İsrail:   3. 894 milyar $
 11. Romanya:   3.867 milyar $
 12. Rusya:   3. 399 milyar $
 13. Polonya:   3. 346 milyar
 14. Birleşik Arap Emirlikleri:   3. 1 milyar $
 15. Mısır:   3. 05 milyar $

ALMANYA İHRACAT

Almanya,  en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında her zaman önde olmuştur. 2018’de yüzde 6,8 artarak 16 milyar doların üzerine çıkan Almanya ihracatı 2019 yılında düşüş yaşadı ve 15.4 milyar seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu sonuçla Almanya yine en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk sıraya yerleşti.

Almanya ihracat ürünleri yüzde 90 oranında sanayi mamullerinden, yüzde 10 oranında da tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

İNGİLTERE İHRACAT

İngiltere’de son 3 yıldır listenin ikinci sırasında yer almaktadır ve Türkiye’nin önemli ticari partnerleri arasında yer almaktadır. 2019 yılında Birleşik Krallık’a ihracatımız 10.87 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki yıla göre düşüş olduğunu gösterse de ülkenin sıralaması değişmemiştir. 2018’de bu rakam 11 milyar dolardı. İngiltere bu rakamlarla en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasındaki ikinciliğini korumuştur.

İTALYA İHRACAT

İtalya 2018 yılı itibarı ile Almanya ve İngiltere’nin ardından ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke konumundadır. Türkiye’nin İtalya’ya ihracatında en önemli ürün grubu otomotiv sanayi ürünleridir. Bunu dokumacılık ürünleri, makineler ve elektrikli makineler,  tarım/gıda maddeleri izlemektedir. 2018’de 9.5 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı İtalya’ya 2019’da 9.2 milyar dolarlık dış satım yapılmış ve bu rakamla ülke en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında yerini korumuştur.

IRAK İHRACAT

Irak geleneksel ihraç pazarlarımızdan biri olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında her zaman yerini almıştır. 2018 yılında 8.346 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı Irak’a 2019 yılında yapılan yurtdışı satış artış göstermiş ve rakam 8.9 milyar dolara yükselmiştir.

AMERİKA İHRACAT

Amerika Birleşik Devletleri 2018 yılında da 2019 yılında da ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumundadır. Bu ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 5 civarındadır. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 azalma göstererek 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Amerika ihracat rakamları 2019 yılında ise biraz daha düşerek 8.05 milyar dolar seviyesine inmiştir.

İSPANYA İHRACAT

İspanya da Türkiye’nin geleneksel ihraç pazarları arasındadır. 2019 yılında 7.664 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı ülkeye 2018 yılında 7 milyar 712 milyon milyar dolarlık dış satım gerçekleştirilmiştir. Türkiye, İspanya’nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında Çin’den sonra ikinci sırada gelmektedir.

FRANSA İHRACAT

En çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 7. sırada Fransa yer almaktadır. Söz konusu ülkeye 2018 yılında 7.287 milyon dolarlık dış satım yapılırken bu rakam 2019’da artış göstermiş ve 7. 641 milyon dolar olmuştur.

HOLLANDA İHRACAT

Hollanda dış ticaret partnerlerimiz arasında 8. sırayı almıştır. 2018 yılında Hollanda’yla ihracatımız bir önceki yıla oranla yüzde 23.6 oranında artarak 4 milyar 778 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2019 yılında daha da yükselerek 5. 446 milyar seviyesine çıkmıştır.

İSRAİL İHRACAT

İsrail ihracat rakamları yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artış göstermiş ve ülke en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında girmeyi başarmıştır. 2018 yılında 3.894 milyar dolarlık dış satımın yapıldığı ülkeye yapılan ihracat 2019’da da artış göstererek 4.359 milyar dolara ulaşmıştır. İsrail bu rakamlarla Türkiye’nin ticari partnerleri arasında 9. sırada yer almıştır.

ROMANYA İHRACAT

Romanya’nın başlıca ticaret ortakları arasında 5. sırada Türkiye vardır. Türkiye açısından bakıldığında ise Romanya en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 10. sıradadır. 2018’de 3.867 milyar dolarlık dış satım yapılan ülkeye 2019’da yaşanan küçük bir düşüş sonunda 3.859 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

RUSYA İHRACAT

Rusya da Türk ihracatçının gözde pazarlarından biri konumunda. Zira Rusya ihracat rakamları da önceki yıllara göre artış gösterme trendine girdi. 2018 yılında 3.388 milyar dolar olan Rusya ihracatı 2019 ‘da 3.854 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rusya ihracatında ilk sırada ise yaş sebze ve meyveler bulunuyor. Rusya Federasyonu aynı zamanda Türkiye’nin 2018 ve 2019’da en çok ithalat yaptığı ülkedir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İHRACAT

Birleşik Arap Emirlikleri en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 12. sıradadır. 2017’de 9.1 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı ülkeye gerçekleştirilen dış satım 2018’de keskin bir düşüş göstererek 3.1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Bu rakam 2019 yılında ise görece bir artışla 3.5 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye’nin BAE’ne ihracatında ilk sıralarda ise kıymetli taşlar vardır. Değerli taş ve metaller bu ülkeye yapılan ihracatın yüzde 49’luk kısmını oluşturmuştur.

MISIR İHRACAT

Mısır, Türkiye’nin Afrika kıtasında en çok ihracat yaptığı ülkedir. 2018 yılında 3.05 milyar dolarlık dış satımın yapıldığı ülkeye 2019 yılında da ihracat artışı devam etmiş ve rakam 3.318 milyar dolara yükselmiştir. Mısır’a en çok ihracatın yapıldığı yıl ise 2012’dir. O yıl Mısır’a 3.679 milyar dolarlık ürün satılmıştır. Türkiye bu rakamlarla Mısır’ın ithalatında 4. sıraya yükselirken, Mısır da en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 13. sıradadır.

POLONYA İHRACAT

Polonya Türkiye’nin ihracat sıralamasındaki 14. ülke. Yıllar itibari ile istikrarlı bir şekilde artan Polonya ihracatı 2018’de 3.346 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakam 2019’da küçük bir düşüşle 3.309 milyar dolara geriledi. Bu ülkeye yapılan dış satım toplam ihracatın yüzde 2’si civarındadır.

BELÇİKA İHRACAT

2019 yılında Belçika’ya yapılan ihracat 3.24 milyar dolar seviyesindedir. Ülke bu rakamla en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 15. sıradadır. Ancak 2018’de 3.95 milyar dolarlık dış satışın yapıldığı ülke bu satış rakamı ile listede Hollanda’nın ardından 9. sırada yer almaktaydı. Yaşanan yaklaşık 700 milyon dolarlık düşüş ülkeyi en çok ihracat yapılan ülkeler listesinde 6 sıra birden aşağı kaydırmıştır. Ülkenin toplam ihracatımız içindeki payı ise yüzde 1.9’dur.

2020 VERİLERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre 2020 yılının ilk 4 ayında ihracat verileri ve en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesi ise şöyle gerçekleşti:

 1. Almanya: 4.429. milyar $
 2. İngiltere: 2.777 milyar  $
 3. ABD: 2.602 milyar $
 4. İtalya: 2.456 milyar $
 5. Irak:  2.088 milyar $
 6. İspanya:1.970 milyar $
 7. Fransa:1.911 milyar $
 8. Hollanda: 1.617 milyar $
 9. İsrail:1.373 milyar $
 10. Rusya Federasyonu:1.198 milyar $
 11. Romanya:1.145 milyar $
 12. Mısır:1.041 milyar $
 13. Belçika: 1.038 milyar$
 14. Suudi Arabistan: 1.013 milyar $
 15. Polonya: 977 milyon $

Listenin devamında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Bulgaristan, Fas ve Ukrayna yer almıştır.

Geçmiş yıllara göre değişiklikler gösteren 4 aylık bu listenin yıl sonunda nasıl bir durum alacağı ise tamamen Türk ihracatçılarının potansiyeline bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Fiyat Al
Whatsapp